Hygien och komfort för säker vård

vård

Hos oss får du inte bara bekväma och funktionella arbetskläder och textilier. Genom vår hyrservice försäkrar du dig om en hög hygienisk standard för både medarbetare och patienter. Med vår kontrollerade tvättprocess och noggranna rutiner ger vi dig också rätt förutsättningar att följa gällande lagar och rekommendationer. Samtliga tvätterier har även rutiner för allergitvätt och risktvätt.

Rekommenderade rutiner

Enligt Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2005:12, SOSFS 2006:11) har alla vårdgivare skyldighet att bedriva ett systematiskt arbete för kvalitet och patientsäkerhet i vården. Även i hälso- och sjukvårdslagen (HSL) finns uttryckliga krav på att vården ska vara av god hygienisk standard. Vad det innebär är dock en tolkningsfråga. Tvätteriförbundet ger ett antal rekommendationer på rutiner.

Tvätta aldrig hemma

En av Tvätteriförbundets rekommendationer är att arbetskläder endast ska användas på arbetsplatsen. Privata kläder får inte användas. Ytterligare en är att arbetskläderna ska tvättas i tillräckligt hög temperatur och aldrig i hemmet. Det krävs minst 60 grader för att få bort bakterier. Om personalen använder egna kläder och tvättar hemma har verksamheten ingen kontroll på hanteringen, varken temperatur eller den viktiga efterbehandlingen. Samma gäller för sänglinne och frotté. Därför är hyrtextilier ett bra alternativ.

Säkrare med professionellt tvätteri

Textilier som ska användas i en professionell verksamhet bör hanteras professionellt för att kunna garantera säkerheten för både personal och patienter. Hela processen är viktig, från själva tvätten till packning, leverans och uppackning på plats. Det handlar alltså inte bara om att tvätta i tillräckligt hög temperatur, utan även om säker efterhantering. Rena plagg får inte läggas på smutsiga ytor, utan ska så snabbt som möjligt packas i hygieniska emballage.

Produkter för vård & omsorg:

  • Arbetskläder

  • Entrémattor

  • Hygienprodukter