Tvättjänst ny ägare av Storsjö Tvätt

I december 2013 förvärvade Tvättjänst samtliga aktier i Storsjö Tvätt. Storsjö Tvätt tillhandahåller textilservice, dvs. uthyrning, tvätt och efterbehandling av textilier till kunder i Jämtland, Härjedalen och Medelpad. Bland Storsjö Tvätts kunder återfinns framför allt företag inom branscherna hotell, restaurang och industri.

– Storsjö Tvätt är ett mycket välskött företag. Vi förvärvar Storsjö Tvätt för att – i likhet med tidigare ägare Sten Jennervall – förvalta och vidareutveckla verksamheten långsiktigt, med stor omsorg om företagets medarbetare och kunder, säger Patrik Keller, VD för Tvättjänst.

Förvärvet av Storsjö Tvätt är ett belysande exempel på Tvättjänst affärsidé.

– Tvättjänst är ett familjeföretag i tredje generation. Vi har alltid varit noga med att utvecklas och växa med eftertanke. I en tid då många textilserviceföretag blir allt större och avståndet mellan kund och leverantör växer, känns det särskilt viktigt att vara det lokala alternativet, med de kundunika erbjudandena som alltid levereras med hög kvalitet och personlig service. Vår målsättning är inte att vara störst, men att alltid tillhöra de bästa, säger Peter Keller, huvudägare i Tvättjänst.

Sten Jennervall lämnar nu över sitt livsverk till Tvättjänst och familjen Keller.

– Tvättjänst är ett stabilt och välrenommerat textilserviceföretag, som har alla förutsättningar att fortsätta utveckla Storsjö Tvätts medarbetare, produktionsresurser och kundrelationer på ett mycket bra sätt. Det känns tryggt, säger Sten Jennervall, tidigare ägare av Storsjö Tvätt.

För ytterligare information, kontakta:

Patrik Keller

Verkställande Direktör
patrik@tvattjanst.se
070-787 19 97

Sten Jennervall

Platschef
sten@storsjotvatt.se
070-570 52 75

Anders Hedgren

Styrelseordförande
anders.hedgren@humankapital.se
0733-759 801

Läs mer om Tvättjänst: www.tvattjanst.se